WhatsApp Support İstanbul Gelişim Üniversitesi Hat 0 212 422 70 00
Bilgi Talep Formu

Bilgi Talep Formu

Hemen formu doldurun, yatay geçişlerle ilgili bilgilendirmek için sizi arayalım. 

Kurum Arası Burslar

Kurum Arası Burslar

Kurum arası yatay geçiş burs olanakları hakkında bilgi alın.

Kurum İçi Burslar

Kurum İçi Burslar

Kurum içi yatay geçiş burs olanakları hakkında bilgi alın. 

Online Başvuru

Online Başvuru

Giriş yaparak online başvurunuzu kolayca oluşturabilirsiniz. 

- Uluslararası bilince sahip olmaktır

Gelişimliler fikirlerini ve birikimlerini uluslararası bir vizyonda geliştirir, kültürler arası iş birliklerine ve uluslararası bir kariyere açık olurlar. 65 uluslararası akreditasyona sahip bölümle uluslararası standartlarda eğitim alırlar.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası bir vizyon kazandırmak için farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin alanlarına özgü çeşitli disiplinleri ve kuramları keşfetme olanağı sağladığı gibi dünyanın dört bir yanından öğrencileriyle çok kültürlü bir ortama sahiptir. Ayrıca öğrencilerini yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek için isteğe bağlı hazırlık programı, Weekend School programı ve yabancı dil kursu ücret desteği imkânlarını sağlar.

Aynı zamanda Gelişimliler dünya üniversiteleriyle yapılan iş birlikleriyle uluslararası projelerde yer alır, Erasmus+ değişim programıyla dünyanın seçkin üniversitelerinde eğitim alma imkânı kazanır.

- Disiplinler arası bir bakış kazanmaktır

Gelişimliler alanlarında uzmanlaşmakla birlikte entelektüel birikimleriyle disiplinler arası bir bakışa sahip olur. Farklı alanlarda kendilerini geliştirerek kendi alanlarına yeni bir yorum getirirler.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerinin birikimlerini geliştirmek için ücretsiz çift ana dal ve yan dal imkânı sağlamakla birlikte sınırsız seçmeli ders havuzu olanağıyla öğrencilerine yeni yetenekler kazandırır.

- Çok yönlü gelişmektir

Gelişimliler akademik birikimlerinin yanında kültürel, sosyal ve sportif yönlerini de güçlendirerek bir bütün olarak gelişirler. Kültürden sanata, spordan bilime 94 farklı alanda kurulmuş öğrenci kulüpleriyle hem bu alanlara dair birikimlerini hem de takım çalışması, yaratıcılık ve sosyal becerilerini geliştirirler.

- İnisiyatif almak, girişimci olmaktır

Gelişimliler uluslararası standartlarda, çok yönlü eğitimleriyle inisiyatif alma ve girişimci olma özgüvenine sahiptir. İlk yıldan itibaren araştırma projelerinde yer alan Gelişimliler mezun olmadan önce en az bir projeyi bitirme deneyimine sahip olur.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerini kariyerlerine hazırlayabilmek için anlaşmalı kurumlarda staj imkânı sağlamanın yanında kendi işlerini kurmak isteyen mezunlarına ofis mobilyaları masraflarını karşılayarak destek olur.

Teknolojiyi verimli ve yaratıcı kullanmaktır

Gelişimliler teknolojinin imkânlarını en verimli ve en yaratıcı şekilde kullanırlar. Kendi alanlarındaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve bazen de onları yaratırlar.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerine teknolojik beceriler kazandırmak için üst düzey teknolojilerle donatılmış 140’ın üzerinde laboratuvarda uygulamalı eğitim imkânı sağlar.

Fakülte/ Yüksekokul GANO Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı merkezi yerleştirme puanı(Ek Madde-1) Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız

İstanbul Gelişim MYO Programları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız

Sağlık Hizmetleri MYO Programları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontejanları için Tıklayınız

Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilir.)

Disiplin durumunu Gösterir Belge (Yeni tarihli ve ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir, transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmeyecektir.)

ÖSYS sonuç belgesi (LYS Sonuç Belgesi) (ÖSYM web servisi sonuç sayfası yazıcı dökümü de kabul edilebilecektir.)

ÖSYS Yerleştirme Belgesi (ÖSYM web servisi sonuç sayfası yazıcı dökümü de kabul edilebilecektir.)

Not Dökümü (Transkript) (Yeni tarihli ve ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir.)

Yabancı Dil Başarı Belgesi (Yabancı dilde eğitim öğretim yapılan bölümler için)
Eğer öğrenci geldiği üniversitede hazırlık sınıfından başarılı olmuş ve İngilizce eğitim öğretim yapılan bir programdan yatay geçiş yapıyor ve İngilizce eğitim yaptığı programda öğrenimine ara vermemiş ise bu öğrencilerden yabancı dil yeterlik belgesi istenmez.

İkinci Öğretimden Normal öğretime GANO ile geçiş yaparken %10luk başarı durum belgesi

Ders içerikleri

ÖNEMLİ NOT : Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin kesin Kayıt sırasında kayıtlı oldukları üniversiteden 'Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge' getirmeleri gerekmektedir.

Özel koşul isteyen bölümlerimiz için sağlık raporu ve adli sicil kaydı. (Bölüm isimleri ve istenen özel koşullar aşağıda belirtilmiş olup, ilgili bölümlere kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık raporlarının tamamlanması uzun sürebileceğinden kayıt haftası başında üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.)

Önemli Not :İntibak işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin onaylı not dökümü (Güncel Transkript) ile daha önce görmüş oldukları derslerin içeriklerini de başvuru evrakları ile beraber online başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru işlemleri online olarakyapılacak olup tarafınıza bilgi verilecektir.

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Ek Madde-1 (Merkezi puan ile Yatay Geçiş) kapsamında yatay geçiş uygulama esasları için tıklayınız

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans)  eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
4) Sivil Havacılık Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda uçuşa elverişli olduğuna dair sağlık raporu almak - Yetkilendirilmiş hastaneler için tıklayınız . Diğer hastanelerden alınan raporlar kabul edilmemektedir.
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.
HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Sivil Havacılık Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda, uçuş harekat uzmanı görevlerini yerine getirmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir fiziksel ya da akli hastalığa sahip olmadığını, merkezi sinir sisteminin normal olduğunu, gözlüklü ya da gözlüksüz en az 6/9 görme keskinliğine sahip olduğunu, yeterli işitme kapasitesine sahip olduğunu, kulak, burun ve boğaz fonksiyonlarının normal olduğunu belgeleyen sağlık kaydına sahip olmak.
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans) UÇAK BAKIM VE ONARIM (lisans) ile UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

İNTİBAK İŞLEMLERİ Yatay Geçiş şartlarını sağlayan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin intibakları İGÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi çerçevesinde yapılacak olup, öğrenciye tebliği ilgili Fakülte Dekanlığı veya YO/MYO Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Kendisine tebliği yapılan intibaklara itirazlar ve ilaveler yatay geçiş kaydını izleyen 5 iş günü içerisinde yapılacak olup sonrasında yapılan itirazlar ve ilaveler dikkate alınmayacaktır.

İGÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi için Tıklayınız

YÖK 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları için Tıklayınız

YILLARA GÖRE TABAN PUANLAR ÖSYM GENEL ve EK YERLEŞTİRME TABAN PUANLARININ KONTROLÜ YAPILIRKEN; İlgili yıla ait  öğrencinin ÖSYM genel yerleştirme puanın tutmaması veya ÖSYM genel yerleştirme listelerinde puanın olmaması halinde ek yerleştirme listelerinin de kontrol edilerek her iki yerleştirmede ki en düşük puanın dikkate alınması gerekmektedir.  DGS GENEL ve EK YERLEŞTİRME TABAN PUANLARININ KONTROLÜ YAPILIRKEN;  YÖK'ün 01.11.2018 tarihli 83970 sayılı Ek Madde 1- DGS Taban puan konulu yazısında Ek madde-1 uyarınca yapılacak olan yatay geçiş işlemlerinde; aday ilk yerleştirmede yerleştiyse ilk yerleştirme taban puanının, ek yerleştirme ile yerleştiyse ek yerleştirme taban puanının kullanılması uygun olduğuna karar verilmiştir. 

2022 Yılı Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2022 Yılı DGS Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2022 Yılı DGS Yerleştirme Ek Taban Puanları için Tıklayınız
2022 Yılı Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız

2021 Yılı Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2021 Yılı  Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2021 Yılı  Ek 2 Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2021 Yılı DGS Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2021 Yılı DGS  Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız

2020 Yılı Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2020 Yılı  Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2020 Yılı DGS Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2020 Yılı DGS  Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız

2019 Yılı Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2019 Yılı  Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2019 Yılı DGS Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2019 Yılı DGS  Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız


2018 Yılı Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız  
2018 Yılı Ek Yerleştirme Taban Puanları için  Tıklayınız  
2018 Yılı DGS Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız  
2018 Yılı DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız


2017 Yılı Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2017 Yılı Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2017 Yılı DGS Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2017 Yılı DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız


2016 Yılı Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2016 Yılı Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2016 Yılı DGS Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2016 Yılı DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız


2015 Yılı Taban Puanları için Tıklayınız
2015 Yılı Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2015 Yılı DGS Taban Puanları için Tıklayınız
2015 Yılı DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız


2014 Yılı Taban Puanları için Tıklayınız
2014 Yılı Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2014 Yılı DGS Taban Puanları için Tıklayınız
2014 Yılı DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız


2013 Yılı Taban Puanları için Tıklayınız
2013 Yılı Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız
2013 Yılı DGS Taban Puanları için Tıklayınız
2013 Yılı DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız


2012 Yılı Taban Puanları için Tıklayınız
2012 Yılı Ek Yerleştirme Taban Puanları için  Tıklayınız
2012 Yılı DGS Taban Puanları için Tıklayınız
2012 Yılı DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için Tıklayınız

GÜNCEL ÜCRETLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kurum içi yatay geçiş mevzuatı için Tıklayınız

Kurumlararası yatay geçiş mevzuatı için Tıklayınız

Yurt dışı yatay geçiş mevzuatı için Tıklayınız

Ek- Madde 1 (Merkezi Puan ile Yatay Geçiş) kapsamında yatay geçiş uygulama esasları için Tıklayınız